-Projectes Sanitaris

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (Hospital de Nkoteng)

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (Hospital de Nkoteng)
Durant els anys 2003-03-04 es va fer un programa de control de la tuberculosis a l’Hospital de Nkoteng. Actualment el Ministeri de la Sanitat del Camerun es fa càrrec d’aquest programa

CLINICA DENTAL A NKOTENG

CLINICA DENTAL A NKOTENG
Durant els anys 2003-04 es va instal·lar i equipar una clínica dental a l’Hospital de Nkoteng. Actualment el servei de la clìnica corre a càrrec del personal sanitari de dit Hospital

COTXE PER L’HOSPITAL DE YEMESSOA

COTXE PER L’HOSPITAL DE YEMESSOA
A l’any 2004 es va proporcionar un cotxe per donar servei a l’Hospital de Yemessoa

CENTRE DE SALUT NYAHO (2008,09)

CENTRE DE SALUT NYAHO (2008,09)
Nyahoo es troba en una regió on la manca de serveis sanitaris es molt precària. El projecte consisteix en dotar a la població d’un centre per donar els serveis sanitaris mes urgents. El centra s’ha construït i una infermera titulada atent a la població Anys 2007/08/09

CENS D’HABITATGES DELS POBLATS DE YEMESSOA I ELON

CENS D’HABITATGES DELS POBLATS DE YEMESSOA  I ELON
A fi de millorar la planificació dels serveis sanitaris que dona l’Hospital de Yemessoa l’any 2009 es va realitzar un cens a fi de conèixer el nombre i la distribució sobre el terreny, dels habitatges, punts d’aigua, petits comerços etc a Yemessoa i Elon.

DISPENSARI DE BAFIA

DISPENSARI DE BAFIA
A l’any 2007 es va posar en funcionament un petit dispensari a Bafia que depèn de l?hospital de Yemessoa, per donar cobertura sanitària a les zones rurals

EDUCACIÓ SANITARIA A Ndjore II

EDUCACIÓ SANITARIA A Ndjore II
L’any 2008 es va inicial un programa d’educació sanitària dirigit a la població de Ndjore II a fi de millorar els coneixements sobre higiene, alimentació i transmissió de malalties

POUS I FONTS

POUS I FONTS
La Codes-cam en els transcurs dels anys ha donat prioritat a la construcció de pous i millora de fonts per dotar a la població d’un punt d’aigua en bones condicions i evitar els llargs desplaçaments per obtenir-la, millorant d’aquesta manera la salut de la...