-Projectes Socials

SUPORT A LES DONES EN AGRICULTURA (promoció de la dona)

SUPORT A LES DONES EN AGRICULTURA (promoció de la dona)
Aquest projecte es va iniciar l’any 2001 com a suport a les petites plantacions agrícoles de 4 grups de dones del poblat de Ndjore II. De mica en mica, aquest projecte, ha anat creixent i en l’any 2012 ja son 50 grups de dones repartits entre els poblats de Ndjore I, Ndjore II, Minkuma i Yemessoa,...

MICROCREDITS PER LES DONES (promoció de la dona)

MICROCREDITS PER LES DONES (promoció de la dona)
Aquest projecte es va iniciar l’any 2001 per les dones del poblat de Ndjore II. amb la creació d’un grup de dones que es beneficiarien d’un crèdit per la realització de petites activitats comercials. Aquest grups s’han anat incrementant any rere any i actualment ja son 6 grups de microcredits...

MILLORES EN L’HABITATGE (CUINES) (promoció de la dona)

MILLORES EN L’HABITATGE (CUINES) (promoció de la dona)
Aquest projecte es va iniciar l’any 2001 com a premi als grups de dones del poblat de Ndjore II Cada any es premien als grups que millor han treballat L’AGRICULTURA, amb els materials per la construcció de “cuines” (la cuina africana és una petita casa on la dona prepara els aliments i té cura dels...

FAMILIA VERSUS FAMILIA

FAMILIA VERSUS FAMILIA
Sota aquest nom englobem a les persones que han manifestat el seu desig “d’apadrinar un nen”. La Codes-Cam no fa apadrinaments, ja que creiem que, es injust que un nen rebi una aportació particular mentre el seu germà s’ho mira...però, també creiem que, no podem ignorar la bona voluntat de les...

CREACIO DE LLOCS DE TREBALL

CREACIO DE LLOCS DE TREBALL
Sota aquest nom englobem un seguit d’ajuts particulars a persones que han demostrat el seu interès per superar-se i sortir de la precària situació en la que es troben. Des de l’any 2005 la Codes-Cam he engegat un programa que consisteix en donar una ajuda per iniciar una activitat econòmica, al cap...