-Projectes Sanitaris

HOSPITAL DE YEMESSOA

HOSPITAL DE YEMESSOA
Aquest projecte es va iniciar l’any 2004 i gràcies a la col·laboració de diferents Entitats hem aconseguit finalitzar la construcció de l’Hospital. Actualment  ajudem en la seva consolidació i manteniment.

PROGRAMA DE SALUT PER ELS NENS DE L’ESCOLA DE SORDS IMSHA

PROGRAMA DE SALUT PER ELS NENS DE L’ESCOLA DE SORDS IMSHA
L’any 2009 es va iniciar un programa de salut per els nens de l’Escola IMSHA a fi de controlar les malalties dels nens i assegurar la seva bona  alimentació. Els programa continua amb èxit.

DIAGNOSTIC DE SALUT (enquesta)

DIAGNOSTIC DE SALUT (enquesta)
Per disposar d’informació sobre la situació de la població d’Ndjore a l’any 2008 es va iniciar una enquesta a un grup de 90 dones del poblat de Ndjore II a fi de conèixer en quina situació vivien elles i les seves famílies. Aquesta enquesta s’ha anat actualitzant i ampliant  .

PROGRAMA DE SANAJAMENT I CONTROL D’AIGÜES

PROGRAMA DE SANAJAMENT I CONTROL D’AIGÜES
A l’any 2010 es va iniciar a Ndjore un programa de sanajament a fi d’evitar malalties originades per falta d’higiene. S’han construït 2 letrines publiques (mercat i escola) i 4 a cases particulars.