LLISTA DE PROJECTES EN CURS

SOCIALS

 1. SUPORT A LES DONES EN AGRICULTURA -Ndjore I, Ndjore II, Minkuma, Yemessoa- (2002/2012)
 2. MICROCREDITS PER LES DONES -Ndjore II, Minkuma, Yemessoa, Soa- (2002/2012)
 3. MILLORES EN L’HABITATGE (CUINES) -NdjoreI, Ndjore II, Minkuna, Yemessoa- (2002/2012)
 4. FAMILIA VERSUS FAMILIA (2005/2012)
 5. CREACIO DE LLOCS DE TREBALL:
 •     Piscicultura(2003/2012),
 •     Centre de formació per dones “menajeres” ASDAM (2011/2012)

 

EDUCATIUS

 1. ESCOLES MATERNAL(2003/2012) I PRIMARIA DE NDJORE (2005/2012)
 2. BEQUES NKAM-CAMERUN (2004/2012)
 3. COLONIES (2004/ 2010)
 4. ESCOLA DE SORDS IMSHA (2002/2012)
 5. BEQUES ROLAND ( 2010/ 2011)

SANITARIS

 1. HOSPITAL DE YEMESSOA (2004/2012)
 2. PROGRAMA DE SALUT PER L’ESCOLA IMSHA (2009/2012)
 3. DIAGNOSIS DE SALUT (2008 )
 4. PROGRAMA SANAJAMENT I CONTROL D’AIGÜES  (2010 /2011)