Historie du Cameroun

Historie du Cameroun

Autor :  Engelbert Mveng

Editorial : Presence africaine

Introducció : L`historia del Cameroun desde la Prehistoria fins l`any 1963 en que es va fer el llibre .