POUS I FONTS

POUS I FONTS

La Codes-cam en els transcurs dels anys ha donat prioritat a la construcció de pous i millora de fonts per dotar a la població d’un punt d’aigua en bones condicions i evitar els llargs desplaçaments per obtenir-la, millorant d’aquesta manera la salut de la població.

   

Font d’aigua a Ndjore 

2002/2007

Pou Bangam

2005

4 pous a zona de Nyaho

2007/08

Font Monatele  

2007

    5 pous a Ndjore

2006/2007

Font a Assok Yembeng

2007

Pou a Kukum

2004/05

Pous a Mebomenyi 

2006 i 2010

Pou a Edea

2006

Pou Assok Yembeng    

2006

Pou a Zatobusi  

2008

Bidons per  aigua de pluja

2008