MILLORES EN L’HABITATGE (CUINES) (promoció de la dona)

MILLORES EN L’HABITATGE (CUINES) (promoció de la dona)

Aquest projecte es va iniciar l’any 2001 com a premi als grups de dones del poblat de Ndjore II

Cada any es premien als grups que millor han treballat L’AGRICULTURA, amb els materials per la construcció de “cuines” (la cuina africana és una petita casa on la dona prepara els aliments i té cura dels seus infants)

El nombre de “cuines” que s’atorguen depèn dels diners que hem pogut recollir per aquest fi.

L’any 2012 ja són mes de 50 les cuines construïdes