ESCOLA OSSOE MBEMBA

ESCOLA OSSOE MBEMBA

Durant els anys 2002-03 es col.labora en la construcció de l’Escola d’Ossoe Mbemba

Actualment l’escola funciona amb els seus propis mitjans