ESCOLA DE MEBOMENYI

ESCOLA DE MEBOMENYI

Aquest projecte es va iniciar l’any 2007 i a continuat fins el 2012

Es una escola publica en la que hi falta de tot. Durant aquets anys hem subministrat material educatiu, pupitres i hem col·laborat en les millores d’infraestructura.