DIAGNOSTIC DE SALUT (enquesta)

DIAGNOSTIC DE SALUT (enquesta)

Per disposar d’informació sobre la situació de la població d’Ndjore a l’any 2008 es va iniciar una enquesta a un grup de 90 dones del poblat de Ndjore II a fi de conèixer en quina situació vivien elles i les seves famílies.

Aquesta enquesta s’ha anat actualitzant i ampliant  .