DISPENSARI DE BAFIA

DISPENSARI DE BAFIA

A l’any 2007 es va posar en funcionament un petit dispensari a Bafia que depèn de l?hospital de Yemessoa, per donar cobertura sanitària a les zones rurals