CREACIO DE LLOCS DE TREBALL

CREACIO DE LLOCS DE TREBALL

Sota aquest nom englobem un seguit d’ajuts particulars a persones que han demostrat el seu interès per superar-se i sortir de la precària situació en la que es troben.

Des de l’any 2005 la Codes-Cam he engegat un programa que consisteix en donar una ajuda per iniciar una activitat econòmica, al cap d’un any es visita el projecte per veure els resultats. En alguns casos es pot completar uns anys mes la col·laboració econòmica a fi de solidificar l’activitat.

Actualment i degut a la crisis econòmica, aquest projecte s’ha restringit i nomes mantenim un ajut a les persones que mes han demostrat el seu desig de superació

PISCICULTURA

Estanc per la cria de peixos i posterior venda a fi d’abastar al poblat d’aquest aliment

Any d’inici: 2002

Persona beneficiada:  Hermenegilde

Població: Ndjore II

CENTRE DE FORMACIÓ DE DONES “MENAGERES” ASDAM

Escola per la formació de dones per treballs domèstics

Any d’inici:  2010

Persona beneficiada: Clodine

Població: Yaounde