CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (Hospital de Nkoteng)

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (Hospital de Nkoteng)

Durant els anys 2003-03-04 es va fer un programa de control de la tuberculosis a l’Hospital de Nkoteng.

Actualment el Ministeri de la Sanitat del Camerun es fa càrrec d’aquest programa