CLINICA DENTAL A NKOTENG

CLINICA DENTAL A NKOTENG

Durant els anys 2003-04 es va instal·lar i equipar una clínica dental a l’Hospital de Nkoteng.

Actualment el servei de la clìnica corre a càrrec del personal sanitari de dit Hospital