Història del projecte

Pels anys seixanta es va iniciar a Barcelona un ampli corrent de solidaritat amb els països del Tercer Món al voltant del moviment Agermanament i que fomentà a l’any 1963 la creació de Medicus Mundi i dos anys més tard la cooperativa pel Desenvolupament CODES.

Als anys 1970 un grup d’Agermanament i Codes van fundar el Centre d’informació i documentació de Barcelona (CIDOB), una entitat de pes amb les anàlisis i propostes de col·laboració solidària arreu del món.

Uns anys més tard, s’acordà donar autonomia a l’equip de tècnics que treballaven amb el Govern del Camerun i aquests van fundar la CODES-CAM, amb seu tant a Barcelona com a Yaundé, tirant endavant diferents projectes tant agrícoles com socials.

A partir de l’any 1977 la CODES-CAM va interrompre les seves activitats al Camerun i va entrar en una etapa en la que només mantenia contactes amb els seus amics camerunesos.

A l’agost de 1998, CODES-CAM va rellançar les seves activitats. Es va constituir com ONG a fi de poder realitzar, dintre d’un marc legal, projectes de desenvolupament al Camerun i tasques de sensibilització a casa nostra