Organització

La CODES-CAM disposa d’una estructura amb un cost mínim a fi que, pràcticament la totalitat dels ingressos obtinguts, vagin directament al destí pel que han estat sol·licitats.

  • Coordinació: Un equip s’encarrega de coordinar tots els treballs dels grups i programar les activitats que es volen dur a terme.
  • Grups de treball: Són l’eina de què disposem per dur a terme les activitats que volem assumir. Aquests grups s’organitzen al voltant de cada responsable de projecte.
  • Reunions: Ens reunim tots els primers dissabtes de cada mes. Un mes per posar en comú les activitats de cada grup de treball i el següent, per programar i/o revisar les activitats que duem a terme.
  • Trobades: Durant l’any fem quatre reunions lúdiques en les que, a més d’informar de les nostres activitats a tots els col·laboradors i simpatitzants, tractem algun tema relacionat amb la cooperació. La primera del l’any es celebra l’Assemblea anual. Aquestes trobades ens fan passar un dia de festa agradable, de reflexió i, a més, serveixen per recollir fons pels projectes.
  • Full Groc: Es el mitjà del que ens servim per informar, sensibilitzar sobre temes del tercer món i convocar de les trobades.

A CODES-CAM desenvolupem una col.laboració sostenible , realista i de valor afegit .

          

Finançament 

Obtenim el nostre finançament

  • De les aportacions dels col·laboradors i simpatitzants que aposten per un món més solidari.
  • De les activitats que duem a terme: festes, loteria, tast de vins , venda d’artesania, etc.
  • Aportacions d’entitats locals, fundacions, empreses, etc.

El nostre objectiu és que el 100% del finançament obtingut vagi directament al destí pel que ha segut donat, és a dir, respectem totalment la voluntat del donant.

 

Si vols col.laborar activament donant support a les nestres activitats, pots fer les teves contribucions en aquest compte  :

 

                                                   Núm. compte:

        2013-0408-21-0200761063               2100-0965-50-0200112888
             Caixa de Catalunya                                       La Caixa