La proliferació del tràfic de medicaments falsos amenaça l'Àfrica

2012-09-12 17:53

El passat 9 de setembre "GuinGuinBali" publicava que actualment els medicaments falsificats representen més del 10% del mercat farmacèutic mundial. Concretament, als països en vies de desenvolupament s’estima que el percentatge ascendeix al 25% i en determinats països africans fins al 50%.

Un medicament fals és una substància de la qual se’n desconeix l’origen i la composició. No se’n garanteix la qualitat, la seguretat i/o l’eficàcia, pel que les conseqüències per a la salut de qui els consumeix poden ser devastadores i a vegades irreversibles.

El gener del 2012, un estudi realitzat a la Universitat d’Oxford va trobar diversos medicaments adulterats a més d’onze països africans. L’informe ofereix dades ben preocupants, com ara que més de 200.000 morts a l'Àfrica estan directament relacionades amb medicaments fraudulents. S’evidencia, un cop més, la necessitat de fer front al negoci de la falsificació de fàrmacs en general, i al continent africà en particular.

Molts dels estats africans no tenen ni les estructures ni els mitjans necessaris per controlar aquesta entrada de medicaments falsos, a més a més, el contraband i la corrupció de les administracions en facilita el tràfic. A tot això, se li suma l’alt índex d’analfabetisme i pobresa que agreuja la situació i potencia el consum d’uns medicaments més barats.

El 2009, la Fundació Chirac amb el recolzament de diversos estats africans va constituir l’Acord Internacional de Cotonou (Benín) en el qual es proposava lluitar contra el tràfic de medicaments falsos. Malgrat això, la comunitat internacional no sembla posar tota l’atenció necessària per frenar aquesta pràctica.

Des de "GuinGuinBali" es destaca la necessitat d’actuar amb duresa per lluitar contra aquestes accions potenciant els serveis d’inspecció i vigilància. També s’avisa de la necessitat d’una presa de consciència internacional ja que en el tràfic de medicaments, la salut mundial hi està en joc.

Notícia GuinGuinBali: " Los medicamentos falsos en África o la crónica de una catástrofe

Retorna