Cornellà Solidaria continua al nostre costat.

2014-02-07 13:50

Un cop més , volem constatar la llarga i estreta col·laboració que existeix entre Codes-Cam i Cornellà Solidaria. Aquesta relació es va iniciar el 2004, i avui dia, estem molt orgullosos de poder continuar amb aquesta relació.

Aquest suport ens permet dur a terme projectes educatius, sanitaris i socials. Sent els sanitaris i socials uns dels de major pressupost.

Enguany ja hem presentat el projecte 2014 en reunió cel·lebrada aquesta mateixa setmana.  Dintre del programa de col·laboració, volem destacar el programa d'Atenció Sanitària -HOSPITAL DE YEMESSOA-, el programa de Salut de l’ ESCOLA DE  SORDS, i no menys important,  el programa Social i de Sanejament -MILLORA DE L’HÀBITAT A NDJORE II - .

Retorna